Poděkování

Děti z naší školky a celý personál děkují všem rodičům, kteří přispěli školce svým darem. Jsou to: