Zápis do MŠ

Nutné dokumenty si můžete vyzvednout v MŠ během měsíce dubna.

 

 

 

Zápis do MŠ

na školní rok 2018 – 2019

 

Dle § 34, odst. 2, školního zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

!! Zápis se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 od 8,00 do 15,00 hodin !!

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti, které dovrší věk tří let do 31. 8. daného roku, děti v posledním roce před zahájením školní docházky mají předškolní vzdělávání povinné.

Mladší děti mohou být přijaty pouze výjimečně v případě volné kapacity mateřské školy.

Dle školského zákona § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (neplatí pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky).

 

S sebou si rodiče přinesou:   1. Potvrzení o očkování

                                                 2. Rodný list dítěte

                                                 3. Občanský průkaz

 

 

                                                                                                                       Alena Putzová

                                                                                                                                                                                                                Zástupkyně pro MŠ

 

                                                                                                                                                                                 Mgr. Jana Tomešová

                                                                                                                                                                                 Ředitelka  ZŠ + MŠ