Zápis do MŠ

 

plakát zápis 2019.doc (32256)

 

 

 

Zápis do MŠ

 

 

na školní rok 2019 – 2020

 

 

Dle § 34, odst. 2, školního zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

 

!! Zápis se uskuteční ve čtvrtek 

 

9. května 2019 od

 

 

 8,00 do 15,00 hodin !!

 

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti, které dovrší věk tří let do 31. 8. daného roku, děti v posledním roce před zahájením školní docházky mají předškolní vzdělávání povinné.

Mladší děti mohou být přijaty pouze výjimečně v případě volné kapacity mateřské školy.

Dle školského zákona § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (neplatí pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky).

 

S sebou si rodiče přinesou: 

 

 

1. Potvrzení o očkování

 

 

2. Rodný list dítěte

 

 

3. Občanský průkaz